Katoliklerin nüfusu giderek azalıyor

Vatikan’ın Katolik hiyerarşisinde Latin Amerika “Umut Kıtası’na dönüştü. Yapılan bir çok araştırma, dünya yüzünde 1 milyar 71 milyon Katolikden yarısının Latin Amerika’da yaşadığını ortaya koydu.

Ancak son yıllarda gittikçe yayılan inanç sarsıntısı, teknolojik gelişmeler, dünyanın her yerinde salgın halini alan yüzlerce enerji programı, özellikle de Latin Amerika ülkelerinde inanırların sayısını azalttıkça azaltıyor.

Brezilya’da 182 milyon nüfusun 100 milyonunu Katolikler oluşturuyor, ancak her yıl yarım milyon Katolik doğrudan olmasa da, en azından pazar günleri kiliseye gitme geleneğinden vazgeçiyor. Papalık Konseyi eski başkanı Cipriano Calderon.” Maalesef  Latin Amerika Katolik kiliselerinin rahipleri bu acı gerçekle karşı karşıyalar”diyor.

Brezilya da yaşanan inanç kaybının bir başka şekli de Meksika’da yaşanıyor. Meksika’nın, 102 milyonluk nüfusunun yüzde 88 Katolik ve bu oran 20.yy.’a göre yüzde 10luk bir düşüş göstermiş. 

Kolombiya ise, aynı sorunu yaşayan bir başka ülke. Aslında her üç vatandaştan ikisi “Katoliğim” diyor ama 50li yıllarda nüfusun tamamı Katolikti.

Guatemala’da ise, 12 milyonluk nüfusun  1/3’ü Katolik kiliseleri bırakarak Evangelist kiliselere geçmiş.

Bugün Costa Rica’nın 4.2 milyonluk nüfusunun yüzde 71.3 lük bir bölümü Katolisizme inanırken, Costa Rica Üniversitesi Matematik Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, bu oran daha geçen yıl yüzde 77 imiş. Yine Costa Rica’da Unimer Uluslararası İstatistik şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre ankete katılan 100 kişiden 52si katolik kilisesine inanmadığını söylerken 44’ü hala inançlı olduklarını söylüyor.

Orta Amerika’nın bu ülkeden sorumlu piskoposluğu her yıl 658 kişinin Katolik kilisesinden vazgeçtiğini açıklıyor. Costa Rica baş Piskoposu Jose Francisco Ullua “Tanrı artık

ikinci plana düştü” derken Elio Masferrer, Latin Amerika Din Eğitimi Derneği başkanı, durumu tanrının ikinci plana düşmesi olarak değil, Katolik kilisesinin artık eski popülaritesinin kalmadığı şeklinde  yorumluyor.

“Eğer Kilise merkezi yapıda ve otoriter mesajlarında bir değişiklik yapmazsa, 15 yıla kalmaz Latin Amerika’da gerçek bir çöküş yaşanır” diyor.

Latin Amerika Kiliseler Konseyi (CLAI) genel sekreteri Israel Batista “ Vatikan Katolisizmi gerileme dönemine girdi, çünkü inanırlarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve hala günlük hayattan uzak hiyerarşik yapılanma içinde devam ediyor. Eğer gücünü geri istiyorsa değişim göstermek zorunda” diye konuşuyor.

CLAI halen Latin Amerika’da  bulunan 21 ülkenin Bautist, Episkopal, Evangelik, Luteran, Morava, Menonita, Metodist, Nazeran, Ortodoks, Pentekostal, Presbiteryen, Reformada ve Valdense gibi 150 ayrı kilisesini bir araya getiren bir organizasyon.

Her iki yetkili; Masferrer ve Batista, Vatikan’ın insanların günlük hayatlarından, dünyevi gereksinimlerinden uzaklaştıkça, Evangelistlerin süratle insanları kendilerine çektiklerinde hem fikirler.

CLAI’nin Ekvator sekreterliği, Latin Amerika Hristiyanlarının yüzde 15’nin Evangelist kiliselere gittiği açıklamasını yaptı. Bu gerçekten de son dönemlerde yaşanan en ciddi patlama.

“Katolikler çok dağınıklar. Kendi gerçekliklerini tanımayan Vatikan’dan sürekli  öğüt ve emir alıyorlar.  Ancak bir Evangelist kiliseye gittiğinizde hiyerarşik farklılıkları çok da yaşamadan hemen kilisenin ve topluluğun bir parçası oluveriyorsunuz.” diyor. Örneğin Meksika da 7.200 Katoliğe bir rahip düşerken, Evangelist kilisesinde 230 kişiye bir rahip düşüyor. Ayrıca Katolikler otoriter ve merkezi yapılanmalarından ötürü, Latin Amerika’nın fakir bölgelerine çok da giremediği için, Evangelistler bu durumdan hemen faydalanıyor.

Papa John Paul döneminde. 1978’den başlayarak 2005 yılının başına kadar sicile geçen vaftiz sayısına göre, Katoliklerin sayısı, 758 milyondan 1.071 milyona ulaşmış, ancak bu sayı nüfus artışlarına oranlandığında çok da ciddi bir büyüme olarak görünmüyor.

Yani dünya nüfusunun 1978’de yüzde 17.9’unu oluşturan Katolik sayısı, bugün yüzde 17.2’ye düşmüş durumda. Üstelik de Roma’nın “aktif inanırlar” dediği bir çok vaftiz edilmiş kişi gerçekten de aktif olarak Katolik kilisesinde yer almıyor.

Papalık istatistiklerine göre, son 27 yıl içerisinde rahip sayısında yüzde 3.7lik rahibelik sayısında da yüzde 20.9luk bir düşüş var.

Papalık Komisyonu Latin Amerika kolu eski başkanı, Vatikan çizgisinden ayrılmadan, acilen ve sorumlu bir şekilde sorunu çözmek ve eski güçlerini yeniden kazanmak üzere bölgenin rahip ve piskoposlarını   forumlara çağırıyor.

Vatikan liderliğindeki Katolik kilisesinin diğer dinleri tolere etmeyi öğrenmedikçe, insanlara ve gereksinimlerine  daha yakın olmadıkça ne kadar propaganda yaparsa yapsın gücünü yitireceğini söyleyen CLAI Genel Sekreteri  Masferrer, boşanmayı reddeden, insanlara kulak vermeyen prezarvatif kullanmayı reddeden bir kilisenin geleceğinin çok da parlak olmadığını söylüyor.

Bu yüzden Papa II.John Paul’ün papalığı sürecinde Brezilyayı 4, Meksika’yı beş kez ziyaret etmesini yadırgamamak gerek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.