İşkenceyi önleme kanun teklifi

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TCK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hazırladıklarını açıkladı.


Teklif, TCK’nın, ”Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklindeki 94. maddesine, ”Bu madde ile bu maddede yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezasına ve tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez” hükmünün eklenmesini öngörüyor.


TCK’nın 94. maddesi ile ”Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağını” içeren 256. maddesi nedeniyle açılan davalarda, zaman aşımı uygulanmayacak.


TCK’nın 94 ve 256. maddeleri nedeniyle verilen her türlü hapis cezalarında da zaman aşımı söz konusu olmayacak.


TCK’nın 256. maddesinde yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.