İkiyüzlü yasal değişiklik yolda…

IMK, yabancıların aile birleşim yaşının 21’e çıkarılması, evlenmek üzere Almanya’ya gelenlerin yeteri derecede Almanca bilmesi
konularında gerekli yasal değişikliklerin yapılması için Federal İçisleri Bakanı Otto Schily’e yetki verdi. 

Almanya’da faaliyet gösteren  Göçmen Kadınlar Birliği tasarıya karşı şu açıklamayı yaptı:

“Evlenerek Almanya’ya gelecek eşe yaş sınırlaması ve Almanca bilme şartı getirilerek
zorunlu evlilikler engellenemez. Bu girişim Anayasa ile güvence altına alınan evlilik ve ailenin korunmasını yabancı eşler için geçersiz saymaya yöneliktir. Evlilik yaşının dünya genelinde ve Almanya’da da  18 olduğu dikkate alındığında bu uygulama tamamen ülkeye gelen göçmenleri sınırlamayı hedefleyen ayrımcı bir uygulamadır. Üstelik bu uygulama ile eslerin farklı milliyetlerden olduğu aile yasamları tahrip edilecek, yaşamları zorlaştırılacaktır.  

Zorunlu evlilikleri önlemek üzere yasallaştırılmak istenen bu uygulama ile evlenilecek kişinin kim olacağına trajikomik bir şekilde aile yerine devlet kurumları karar verecektir.   

Zorla evliliklerle mücadele adına Almanya dışından biriyle yapılan tüm evlilikleri, zorunlu evlilik’, görücü usulüyle yapılan evlilik’ olarak nitelemek ve buna karşı yasal sınırlamalar getirmek uyum ve ortak yasama zarar verecek, sorunları çözmek yerine derinleştirecek, önyargıların körüklenmesine vesile olacaktır. 

Eğer gerçekten zorunlu  evlilik kurbanlarına yardim edilmek isteniyorsa bu insanlara burada yardim edilmeli, kendi kaderleriyle baş başa kalmamalarının olanakları sunulmalıdır. Evlenilen kişilerin Almanya’ya gelir gelmez ücretsiz dil ve entegrasyon kurslarına katılmaları ve eslerinden bağımsız oturum ve çalışma izni hakkına sahip olmaları için yasal değişiklikler yapılarak yeni bir yasam kurmalarının olanakları sağlanmalıdır.   

Biz Göçmen Kadınlar Birliği olarak, bu konuda yapılan tartışmaların öznesi olan kadınların çağdışı-gerici gelenek ve göreneklerin, ilişkilerin, önyargıların girdabından çıkmalarına yardımcı olacak yasal, sosyal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını,  kadınların toplumsal yasama daha aktif katılmalarını sağlamak üzere çalışmalar sürdürülmesini talep ediyoruz. 

 

 

 

 

 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.