Kokulu kırtasiye ürünlerine yasak

Bu ürünlerin üretildiği işletmelerde çocuklar çalıştırılamayacak; aykırı hareket eden işletmelere her bir çocuk için 500 YTL idari para cezası verilecek.TBMM Sağlık Alt Komisyonu, çocukların uçucu maddelerin zararlarından korunması için hazırlanan yasa teklifleri üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak, teklife son şeklini verdi. Birleştirilerek üzerinde değişiklikler yapılan teklif, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda yarın ele alınacak.


MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA KONULACAK


Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünler, (yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi) hangi amaçla olursa olsun çocuklara satılamayacak, verilemeyecek. Çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin varlığı halinde, yetişkinlere de satılamayacak ve verilemeyecek. Kanun kapsamına giren ürünlerin yarattığı sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekli eğitim ve öğretim programları konulacak.


Uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuklar çalıştırılamayacak; bu ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamayacak.


“TİKSİNDİRİCİ” KOKU KATILACAK


Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılacak yapıştırıcılar su bazlı olacak. Yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim ve iş eğitimi yapan kurumların, eğitim gereği kullandıkları bu kapsama giren ürünler, ancak ”tiksindirici” koku ihtiva etmeleri halinde kullanılabilecek. Tiksindirici koku ve miktarının ne olacağı ise yönetmelikle belirlenecek.


Teklife göre, kanun kapsamında giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde gerekli sağlık tedbirleri alınacak, bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek ve gerekli sağlık merkezleri açılacak.


AMBALAJLARINDA UYARICI YAZI BULUNACAK


Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek, uçucu organik bileşiklerin ihtiva ettiği ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarında, “sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği” yolunda görünür ve okunaklı bir yazı bulunması zorunlu olacak. Resim ve şekillerin de eklenebileceği uyarı yazılarının kaplayacağı alan, toplam alanın yüzde 30’undan az olamayacak.


Kanun kapsamına giren ürünlerin “su bazlı” olmaları veya bu ürünlere ”tiksindirici” koku katılması için teşvik edici tedbirler alınacak.


AĞIR PARA CEZALARI GELİYOR


Kanun hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlara ise ağır para cezaları verilecek.


Buna göre, kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde, her ne sıfatla olursa olsun çocuk çalıştıranlar, her bir çocuk için 500 YTL idari para cezasına çarptırılacak.


Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikler ihtiva eden kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına izin verenlere, 100 YTL idari para cezası verilecek ve bu kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim kurumunda kullanılması men edilecek. Bu tür ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde sağlık tedbirlerini almayanlar, 1000 YTL’den 5000 YTL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.


Uçucu organik bileşik ihtiva eden ürünlerin ambalajlarına, “sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği” şeklinde uyarıcı yazı koymayanlar ise malın piyasa değerinin iki katı idari para cezasına çarptırılacak. Bu cezanın miktarı 500 YTL’den az olamayacak ve yükümlülüğe aykırı olarak ambalajlanan malların satışı men edilecek.
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.