LİBERAL DEMOKRAT PARTİ’YE

B U  B İ R  İ L A N D I R . . .

LİBERAL  DEMOKRAT PARTİ‘YE OY  VERMEK İÇİN 10 NEDEN

Göçmen toplumların katkılarını hiçe sayıp onları kötülemeye KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: Ekonomik gereksinmeyi karşılayacak gerçekçi sayıda çalışma izni verilmesi

Siyasi iltica sayılarının kontenjan sistemi ile kısıtlanmasına KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: İltica talepleri için siyasetçiler değil,bağımzız kişiler tarafından karar verilmesi

Öğrencilerden eğitim ücreti alınmasına KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: Tüm eğitim ücretlerinin kaldırılmasıve yüksek öğretimden her öğrencinin yaralanması olanağının yaratılması

Ortadoğu barış sürecinin geciktirilmesine KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: İki devletli çözüm:İsrail için güvenlik,Filistin için adalet ve devlet

Bush ve Blair’in uluslar arası hukuka aykırı Irak siyasetine KARŞIYIZ   
ÖNERİMİZ: Birleşmiş milletler’e destek.Bundan böyle hukuka aykırı gereksiz savaşlara son

Fikir ve dinsel özgürlüklerin kaybına KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: Tüm dinlere mensup Birleşik Kırallık halkına eşit hak tanıyan yeni eşitlik yasası

Musevi ve Müslüman toplumlara yönelik ırk ve din düşmanlığının körüklenmesine KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ:  Her hangi bir dinin ırk düşmanlığının körüklemek için kullanılmasına karşı önlem alınması

Etnik azınlıklara saldırarak ve ırk ayrıncılığı yaparak politik destek kazanmaya KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: Tüm toplumlara saygı ve etnik çeşitliliğin kazanımlarının kutlanması

Avrupa İnsan Hakları Anlaşmalalarının tümden veya bir kısmından vazgeçikmesine KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ: Adil yasa prosedürlerini uygulamadan hiç kimsenin Belmarsh veya herhangi bir yerde tutuklu bulundurulmaması

Zorunlu kimlik kartlarına KARŞIYIZ
ÖNERİMİZ:  Kimlik kartları için harcanacak parayı kullanarak 10,000 polis görevlendirmek

Barones Ludford (Liberal Demokrat Avrupa Miletvekili): Avrupa Birliği Kıbrıslı Türkler’in izolasyonlarının sona ermesi yolunda verdiği sözlerini tutmalıdır. Avrupa Parlementosu üyeleri tarafından kabul edilen ve (Kuzey  Kıbrıs için) doğrudan ticaret ve 260 milyon yapılanma fonu öneren Avrupa Komisyonu kararına hemen yeşil ışık verilmelidir.

TÜRKÇE KONUŞANLAR İCİN OLUŞTURULAN LIB DEM FORUM’A KATILMAK YA DA LIBERAL DEMOKRATLARI DESTEKLEMEK İÇİN LÜTFEN MERAL ECE  (077 4967 8597) YA DA ERTANCH HİDAYETTİN’İ  (077 4224 5503) ARAYINIZ


AÇIK GAZETE’DE YER ALAN İLGİLİ YAZILAR
– ‘Misafir olmaktan çıkmalıyız’
– Ece: Siyaseti giriniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here