İngiltere-AB ilişkileri oylanacak

Hükümetin büyük ortağı Muhafazakarların lideri ve Başbakan David Cameron’un kendi partisinde yetmiş kadar “Avrupa-karşıtı” milletvekilinin desteklediği referandum yapılması görüşünü bastırmaya çalıştığı basına yansıdı.

Parlamentodaki oturumda yapılacak oylama sonucunda referandumun yapılması kabul edilirse, İngiltere’nin AB’den çıkması, İngiltere-AB ilişkisinin şartlarının yeniden tanımlanması ve durumun aynen korunmasının oylanacağı üçlü aşamalı bir halk oylaması gündeme gelecek.

Başbakan Cameron, koalisyon ortağı Liberal Demokratların büyük kısmı ve muhalefetteki İşçi Partisi’nin neredeyse tümü, referandumun gereksiz olduğu görüşünü savunuyorlar…

“Euro krizi İngiltere için fırsat”

Observer’ın başyazısında dile getirilen, halk oylamasının gereksiz zaman kaybı olacağı ve euro bölgesi krizinin aşılması başta olmak üzere diğer öncelikli konulardan uzaklaşılmasına yol açacağı eleştirisi, Sunday Times’a göre büyük ölçüde David Cameron tarafından da paylaşılıyor.

Gazete başbakandan farklı olarak euro krizinin İngiltere için büyük bir fırsat olacağını şöyle savundu:

“Yaşanmakta olan kriz AB içinde iki grup oluşturulmasına şans tanımakta: Daha sıkı biçimde bağlı olan ülkeler ve daha gevşek biçimde birlikte olanlar. İngiliz toplumunun çoğu ikinci senaryoyu tercih ediyor. Başbakan’ın önündeki, oylanacak referandum, yüz bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle gündeme geldi. İngiltere tek pazardan faydalanmakta ve bu böyle devam etmeli. Ancak AB’nin verimsiz bürokrasisinden muaf olmak İngiltere’nin çıkarına olacaktır.”

“İngiltere’nin Avrupa’daki yerini açıkça tartışmamız lazım” değerlendirmesini yapan Sunday Telegraph gazetesi de başbakan Cameron’u kendi partisinden milletvekillerini, referanduma karşı çıkmaya zorladığı eleştirisini öne çıkardı.

AB yönetiminin mali krizden çıkmak için euro bölgesi ülkelerinin ortak maliye bakanlığını oluşturmayı düşündüğü bir dönemde, euro kullanmayan İngiltere’nin çıkarlarının zarar göreceğinin söylendiği başyazıda Cameron’un bu konunun tartışılmasına vesile olabilecek referanduma en başından karşı çıkması bir hata olarak tanımlandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.