İngiltere: Yalnız beyin göçüne EVET

AB dışından çalışmak amacıyla İngiltere’ye gelmek isteyen kişiler için puanlama sistemine dayanan yeni bir göçmenlik sistemi bugün İngiltere İçişleri Bakanı Charles Clarke tarafından açıklandı. Yeni sistem yüksek vasıflı, genç işçilerin İngiltere’ye girmesini kolaylaştırırken AB dışından vasıfsız işçilerin İngiltere’ye göç etmesini zorlaştıracak.


Hükümetin araştırmalarına göre de yaklaşık yarım milyon kişi ülkede yasa dışı olarak kalıyor… Clarke ülke açısından yeni sistemin göçmenlik kriterlerini basitleştireceğini söyledi. “Bu ülkeye doğru olmayan yöntemlerle girmek isteyen sığınmacıların sayısını son on yılın en düşük düzeyine indirmeyi başardık” diyen Clarke, “Fakat şimdi bunu puanlama sistemiyle bütünleştirmemiz lazım. Yani, ekonomimize yarar sağlayacak şekilde bu ülkeye çalışmak, ya da öğrenim görmek için gelmek isteyenler bunu kurallara uygun şekilde yapabilecekler” şeklinde konuştu.


Muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin içişleri sözcüsü Damien Green puanlamaya dayanan yeni sistemi işletmekte hükümetin zorlanacağını öne sürdü. Green, “Tabii ki yeni bir sistem getirmek zorundalar. Çünkü şu anda yürürlükte olan göçmenlik sistemi tam bir kargaşa içinde. Fakat, son beş yılın deneyimine bakınca, bu hükümetin, bu içişleri bakanlığının yeni sistemi uygulayacak beceriye sahip olduğu konusunda son derece kuşkuluyum” dedi.


BBC’ye göre, İngiltere’nin şu anda yürürlükte olan göçmenlik sistemi son derece karmaşık ve hemen hemen herkesin kabul ettiği gibi bir dizi boşluk içeriyor. AB dışından İngiltere’ye çalışmak, ya da öğrenim görmek amacıyla gelmek isteyenlerin ülkede kalabilmeleri için 80 değişik yol bulunuyor.


DOKTORLARA KAPI AÇIK


Avustralya ve ABD’de uygulanan yeni sisteme göre, İngiltere’ye göç etmek isteyenlere mesleki diploma, iş tecrübesi ve dil bilgisi gibi faktörlere göre puan verilecek. Çalışma izni alabilmek için belli bir puanı tutturmak gerekecek. Doktor, mühendis, bilişim teknolojisi uzmanı gibi yüksek vasıflı işçiler, bu sistemde en yüksek puanları alacak.


Bu gruptaki kişiler, kendilerine İngiltere’de bir iş teklifi yapılmış olmasa bile çalışmak amacıyla ülkeye girebilecek.


Hemşire, öğretmen, tesisatçı gibi vasıflı işçilerin ise, ilgili sektörlerde işgücü açığı olduğu takdirde, bu açığı kapatmak için İngiltere’de çalışmalarına izin verilecek.


Vasıfsız, ya da düşük vasıflı işçi olarak başvuruda bulunanlara ise, ancak sınırlı bir süre için, belli iş açıklarını kapatmak amacıyla İngiltere’de çalışma hakkı tanınacak.


Bu kişilerden, çalışma süreleri tamamlandığında ülkeyi terketmeleri için güvenceler istenecek. Hangi alanlarda iş açığı olduğunu tespit edebilmek için de bir danışma kurulu oluşturulacak.


İngiltere’ye girmelerine izin verilecek diğer kategorilerde ise öğrenciler, sporcular gibi özel sektörlerde çalışanlar ve İngiltere’de temsilcilikleri olan yabancı şirketlerin çalışanları ile, müzisyenler gibi çalışmak için İngiltere’yi geçici ziyaret edenler yer alıyor.


BÜYÜKELÇİLİKLERE BAŞVURU


Diğer ülkelerdeki İngiltere büyükelçiliklerinden, sahte başvuruları ayıklayabilmeleri için, çok daha sıkı bir yaklaşım benimsemeleri istenecek. Bazı yabancı işçilerden ve öğrencilerden, İngiltere’de kendilerine güvence veren sponsorlar istenecek.


Bu şekilde, öğrencilerin ve sınırlı çalışma izniyle ülkeye giren işçilerin vize koşullarını çiğnememeleri konusunda işyerleri ve okullar sorumlu olacak. Yasa dışı işçi çalıştıran işverenler cezalandırılacak.


Ancak, geçimlerini sağladıklarını gösterebilen ve yeterli dil bilen vasıflı işçilerin beş yıl çalıştıktan sonra süresiz oturma iznine başvurmalarına olanak verilecek.


Yeni kuralların 2007 yılının ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.


AÇIK GAZETE: Afrika’ya yardım ediyoruz diye dünya kamuoyunu kandıran Birleşik Krallık, şimdi yoksul ülkelerin binbir zorlukla yetiştirdiği nitelikli işgücünü çalmak için yeni göçmenlik yasasını tanıttı.  İngiltere’ye çalışmak için gelmek isteyen emek gücünün tamamı üçüncü dünya ülkelerindendir.


Soğuk Savaş döneminde de ABD, SSCB ile uzaya araç göndermeye kadar uzanan yarışta, maliyetleri düşürerek rekabet gücü kazanmak için bu taktiği izlemişti.  Türkiye’de İngilizce eğitim yapan ODTÜ’nün açılması, Hindistan’da mantar gibi tıp fakültelerinin yapılması hep aynı amaca hizmet etti. (İngiltere’deki doktor nüfusunun ciddi bir oranının Hintli olmasının nedeni de budur.)


Yoksul ülkeler 22 yaşına kadar büyütüp, en iyi okullarda okuttuğu evlatlarını ABD ve onun sanayileşmiş müttefiklerine kaptırdılar. Bu ülkeler sıfır maliyetle ülkelerine getirdikleri nitelikli işgüçlerini kullanarak  aynı zamanda ülkelerindeki çalışanların ücretlerini kontrol altına almayı başardılar.


Beyin göçüne kapı aralamanın yanısıra, işkence mağduru sığınmacıları “kalifiyesiz işgücü” olarak görüp ülkede istenmemesi “insan hakları”na tecavüzdür. Adında “İşçi” kelimesi olan Parti’nin bu kan emici yasalara öncülük etmesi acıdır…


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.