Önyargının kökeni Haçlı seferlerinden

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ORSAM) TÜBİTAK projesi kapsamında hazırladığı raporda, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da gerileceği tespiti yapıldı.

Doç. Dr. Veysel Ayhan, Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Doç. Dr. Mehmet Dalar tarafından hazırlanan, ‘Türkiye-Fransa Krizinde Algının Rolü: Fransızların Türkiye Algısı’ başlıklı 22 sayfalık raporda önemli saptamalara yer verildi.

Akşam’ın haberine göre raporda özetle şu hususlar yer aldı:

KRİZ TIRMANACAK
AB’ye tam üyelik süreciyle başlayan, ardından Libya krizi, Ermeni sorunu ve son olarak da bir Fransız savaş ucağının Türkiye hava sahasını ilk kez ihlal etmesiyle bir krizin eşiğine gelen Türkiye-Fransa ilişkilerinde yaşanan gerginliğin yakın gelecekte daha da tırmanması öngörülmektedir.

HAÇLI SEFERLERİNDEN BERİ
Fransız liderlerin, politik stratejistlerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun Türkiye bakışında tarihsel olguların önemli rol oynadığı görülmektedir. Her iki toplumun Haçlı seferlerinden itibaren ağırlıklı olarak çatışmacı bir zeminde birbiriyle karşılaşması, toplumsal hafızalarda olumsuz bir algının oluşmasına ve günümüze taşınmasına yol açmıştır.

FARKLI ANLATILIYOR
Akademik çalışmalardan, okul kitaplarına, liderlerin demeçlerine kadar birçok alanda Ermeni ve Kürt sorunu, Kıbrıs meselesi,Müslüman kimliği gibi unsurların farklı şekillerde işlenmesi Türkiye’nin Fransa’daki algısını derinden etkilemektedir.

RAKİP ÜLKE ALGISI
Fransız solundan sağına kadar pek çok kesim son dönemde Türkiye’nin bölgesel düzeyde izlediği politikaları Fransız çıkarlarını olumsuz etkilediği yönünde bir algıya sahiptir. Fransız kamuoyunda ağırlıklı algı Türkiye’nin Fransa’nın rakibi olmaya çalışan bir ülke olduğu yönündedir. Ayrıca Ermeni sorunu başta olmak üzere, Kürt sorunu, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununun da Türkiye-Fransız ilişkilerinin gelişmesi önünde engel oluşturduğu yönünde güçlü bir algının olduğu gözlemlenmektedir.

HRİSTİYAN AB’YE ÜYE OLAMAZ
Bazı Fransızlar Türkiye’nin AB üyeliğini değerlendirirken Müslüman Türkiye’nin Hristiyan bir birliğe katılımı olarak değerlendirmektedirler. Bu algının oluşmasında İslamofobi’nin kilit bir rol oynadığını belirtmek gerekir.

STK’LARLA DİYALOG KURULMALI
Fransız toplumunun Türkiye karşıtı algılamalarını değiştirebilmek için resmi yollar yerine doğrudan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla diyalogu arttırmak, eğitsel, akademik alanlarda karşılıklı ilişkileri geliştirmek daha kalıcı etkiler bırakır.

SON SÖZ ALGISI VAR
Fransızlar Türkiye ile ilişkilerde de Fransa’nın son sözü söyleme hakkını elinde tutuğu yönünde bir algıya sahiptir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here