Petrol-İş Tüpraş’ın arkasını bırakmıyor

Sendika, başvurusunda, TÜPRAŞ’ı özelleştirme sürecinin, Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nca denetlenmesini istedi.


Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika, TÜPRAŞ’ın yüzde 51 oranındaki kamu payının, blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin süreçte, ÖİB’nin, yargı kararlarını uygulamadığını ileri sürerek, bugün Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu.


Başvuruda, TÜPRAŞ’ı özelleştirme sürecinin, Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi istendi.


Açıklamaya göre, Petrol-İş’in başvurusunda, yargı kararlarını uygulamayan bir idarenin hukuka uygun davranmayacağı, idare görevlilerinin ise suç işlemiş olacağı ifade edildi.


Yargıtay’ın Bergama’da altın faaliyetinde bulunulmasına ilişkin yargı kararlarını uygulamayan dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve bazı bakanlar ile bürokratlara ilişkin kararında, yargı kararını uygulamak durumunda bulunanların, ”kararın eksikliğini veya yanlışlığını tartışma yetkileri bulunmadığı gibi, bu kararları eksik uygulamaları, uygularmış gibi davranarak işleme yapay bir görüntü vermelerinin de kararın uygulandığı sonucunu doğurmadığını” belirttiği anlatıldı.


Başvuruda, şunlar kaydedildi:


”Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 11 Mart 2003’teki kararında, yargı kararının uygulanmamasının suç oluşturduğunu, ötesinde konusu suç oluşturan emirlerin de uygulanmaması gerektiğini gerekçe göstererek, yargı kararlarını yok sayan bürokratların suç işlemiş olduklarına hükmetmiştir. Dolayısıyla TÜPRAŞ’ta hem devir için süre dolmasına ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde itirazları görüşeceğini bilmesine karşın, mesai saati sonunda ‘zaman itibarıyla yetkisiz’ oldukları bir saatte devir sözleşmesi imzalayarak şüphe uyandıran, hem de yargı kararı sonrası kararın uygulanması yönünde adım atmak yerine devir sürecinin devamı yönünde işlemlere onay veren ve böylelikle kararı uygulamayacağını ortaya koyan ÖİB yetkililerinin işlemlerinin, makamınızın onayı üzerine faaliyete geçen Devlet Denetleme Kurulu eliyle incelenmesinde ve değerlendirilmesinde, kamu yararı açısından büyük önem bulunduğu düşünülmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.