Rum basınından seçmeler / 16 Mayıs 2005

PAPADOPULOS: “ÖNKOŞULLAR YOKSA MÜZAKERE DE YOK”


FİLELEFTHEROS ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin olarak BM ile temaslarda bulunması amacıyla New York’a gönderilen Rum Başkanlık Sarayı Diplomasi Bürosu Müdürü Tasos Conis’in bugün temaslarına başlayacağını yazdı.


Gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Papadopulos’un dün Polonya’ya hareketinden önce yaptığı açıklamaya da yer verdi.


FİLELEFTHEROS, “Başlama Noktası Arıyorlar – BM Lefkoşa’nın Tezlerini Topluca İstiyor” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Conis’in New York’ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Kiran Prendergast ile bir araya geleceğini, görüşmenin olumlu ilerlemesi durumunda BM Genel Sekreteri Annan ile de kısa bir görüşme yapması ihtimalinin göz ardı edilmediğini yazdı.


Gazete, Conis’in temasların sırasında, Kıbrıs sorununda başlaması muhtemel görüşmelerin çerçevesini belirlemeye çalışacağını ve BM’nin hakemlik ve boğucu takvimler koyma konusunda ısrar etmemesini sağlamaya çalışacağını belirtti.


Gazete, Conis’in, kısa bir süre önce Rum Ulusal Konseyi tarafından belirlenen ve Rum Yönetimi’nin “endişe bölgelerini” içeren metin çerçevesinde hareket edeceğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Papadopulos’un dün AB Konseyi Zirve Toplantısı’nın yapılacağı Polonya’nın başkenti Varşova’ya hareketi öncesinde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.


Habere göre Papadopulos açıklamasında; ” Temsilcisinin New York’ta gerçekleştireceği temaslarda yeni müzakere sürecinin tam olarak belirlenmesine çalışacağını” ifade etti.


Papadopulos, “ne önkoşul ne de şartlar öne sürmekte olduklarını, sadece yeni tur müzakerelerin başarıya ulaşması için koşulların oluşturulması gerektiği inancını dile getirmekte olduklarını” belirterek, “Eğer önkoşullar olmazsa müzakereler başlamayacak” dedi.


Papadopulos ayrıca, “Türk tarafının özlü niyetle değil, sadece etki yaratmak amacıyla hareket ettiğini” de öne sürdü.


POLİTİS, “Özlü Temaslar” başlığı altında verdiği haberinde, Papadopulos’un, Tasos Conis’in BM’de gerçekleştireceği temasların “hem sürece dair hem de öze ilişkin (Kıbrıs sorununun) olacağını” ifade ettiğini yazdı.


Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Papadopulos’un, “müzakerelerin ne zaman başlayacağı” sorusuna  karşılık olarak, “kendisi de dahil hiç kimsenin müzakerelerin başlayıp başlamayacağını, ne zaman başlayacağını ve içeriğinin ne olacağını öngörmesinin mümkün olmadığını” söylediğini belirtti.


Öte yandan gazete, KS EDEK Başkanı Yannakis Omiru’nun ise yaptığı açıklamada, Conis’in New York’taki temaslarından, biri müzakerelerin sürecine diğeri ise görüşülecek konuların gündeminin özüne ilişkin olmak üzere iki anlaşma ile dönmesini arzuladığını söylediğini yazdı.


Habere göre Omiru, “çözümün, Annan Planı’nın sahip olduğu bağışlanamaz ağırlığı kaldıracak bir anlaşma çerçevesinde olması gerekeceğini” ifade ederek, “bunun anlamının ise Türkiye’nin Kıbrıs’taki vasilik varlığının, askeri varlığının ve müdahale haklarının kaldırılması olduğunu” söyledi.


Omiru, “Biz, birincisi müzakerelerin sürecine ilişkin olan, yani hakemliğin, takvimlerin ve uzlaşıya varılmadan referandumların gerçekleştirilmesinin bulunmayacağını öngören; ikincisi ise öze ilişkin olan, yani gelecekteki müzakerelerde görüşülecek konuların hangileri olacağını belirleyen iki hazırlık anlaşmasının var olmasını istiyoruz”
dedi.


ALİTHİA, “Düşünmeyin Bile” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununa ilişkin “çok önemli bir ülkenin” bir diplomatının gazeteye yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs Rum tarafının niyetlerine ilişkin net, ayrıntılı ve bağlayıcı tezlerinin kendisine sunulmaması durumunda hiçbir müzakere çeşidini ya da görüşmeyi
başlatmasının düşünülemeyeceğini” ifade ettiğini yazdı.


Gazete, ismini açıklayamayacağını belirttiği diplomatın gazeteye yaptığı açıklamada, “Papadopulos’un tam görüşlerinin neler olduklarını görmeden hiçbir şekilde peşin hükme varamayacaklarını” belirtirken, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Sotos Zakheos’un, “Papadopulos ile Annan arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmede Annan’ın, “Papadopulos’un planda yapılmasını istediği değişikliklerine kendisine sözlü olarak sunulmasını kabul ettiği” şeklindeki açıklamasının ise “kendisini şaşırttığını”
vurguladığını yazdı.


Habere göre söz konusu diplomat, “Sayın Annan böyle bir şeyi ne kabul etti ne de etmesi mümkündür. Batı ülkeleri Annan’dan, Papadopulos’un taleplerini sözlü olarak kabul etmesini istiyorlardı, ancak Annan bunu reddediyordu” şeklinde konuştu.


Söz konusu diplomatik kaynak ayrıca, “asıl konunun Papadopulos’un önerilerinin sözlü mü yazılı mı sunulacağı olmadığını, önemli olanın (sıkı olmayan) bir takvim içerisinde nihai anlaşmaya götürecek bir sürecin başlayacağı garantisinin ve taahhüdünün bulunup bulunmayacağı olduğunu” kaydetti. (SB/MG)


YAKOVU PETROL İÇİN İSRAİL’E GİTTİ


SİMERİNİ ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yorgos Yakovu’nun, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki deniz bölgesinde “özel ekonomik bölge” oluşturulması ve buralarda petrol ve doğal gaz araştırması yapılması konularını ele almak amacıyla dün İsrail’e gittiğini yazdı.


Gazete, Yakovu’nun dün İsrail’e hareketinden önce yaptığı açıklamada, “İsrail’deki temaslarında görüşülecek ana konulardan birinin İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki bölgede özel ekonomik bölge oluşturulması konusunun olacağını” belirtirken, “bu konuda bazı problemlerin bulunduğunu, ancak bunları çözeceklerini” ifade etti.


Yakovu; “İsrail’in henüz Deniz Hukuku Anlaşması’nı imzalamamış olduğunu ve kendilerinin bu konuyu gündeme getireceklerini” belirterek, “bu sorunun çözülmesi ve ekonomik bölgenin sınırlarının belirlenerek haritaya dökülmesi sonucunda iki ülkenin ekonomik amaçlarla bu bölgelerde hareket edebileceğini” ifade etti. Gazete, Yakovu’nun İsrail’deki temasları sırasında KKTC’deki sözde “Rum mallarının yağmalanması” konusuna da değineceğini yazdı.


Yakovu açıklamasında, “İsrail’in resmi görüşünün, hiçbir hükümet şirketinin işgal bölgelerine yatırım yapmayacağı” şeklinde olduğunu, ancak özel şirket ve kişilere bunu yasaklayan bir yasanın bulunmadığını ifade etti.


“TALAT DA SORUMLU”


SİMERİNİ’ye göre, Rum  Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos, Avrupa Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere dün adadan ayrılışında, KKTC’de sözde “Rum mallarının gaspı” konusuna değindi ve Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın bunda sorumlulukları bulunduğunu iddia etti.


Gazeteye göre Papadopulos, Cumhurbaşkanı Talat’ın “mülk davalarıyla ilgili durum barikatların kapanmasına neden olabilir” şeklindeki açıklamasını yorumlarken, “Sayın Talat’ın ‘iktidara’ gelmesiyle Kıbrıs mülklerinin yoğun şekilde gaspı planlandı ve uygulamaya konuldu. Öte yandan (Talat) Kıbrıs konusunda görüşmelerin başlatılması için büyük ilgi gösteriyor davranışı içerisine girdi” dedi.


Papadopulos, Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Kıbrıslı Türkler ve Rumların topluca mahkemelere başvurmasının durumu kötüleştireceği yönündeki görüşüyle hemfikir olurken, “vatandaşın mülkünü korumak için tedbir almasının geri alınmaz hakkı olduğu” görüşünü belirtti.


Gazeteye göre Hristofyas, KKTC’de “Kıbrıs Rum mallarının gaspının durması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini” söyledi ve AB’a bu konuya müdahale etmesi çağrıda bulundu.


HARAVGİ’ye göre Hristofyas, “Lefkonukluların” etkinliğinde konuşurken, sözde “Rum mülkünün gaspına” da değindi ve bunun sona ermesi için gerekli tüm tedbirleri almanın görevleri olduğunu vurguladı.


Hristofyas, “mülklerin gaspını” şikayet ederken, “AB yetkililerinin Kıbrıs sorununun çözümünde işaret ettiği görüşleri bizi tatmin etmiyor.


Bu yasa dışılığın sona ermesi için AB ve uluslar arası faktörün devreye girmesinin görevleri olduğunu düşünüyorum” dedi.


FİLELEFTHEROS ve diğer gazetelere göre, Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lillikas da KKTC’de eski Rum malları hakkında görüş belirtti. Lillikas “işgal yönetiminin Kıbrıs Rum göçmenlere ait araziler üzerine yatırım ve inşaatlar yapılmasını teşvik etmesini kabul edilmez ve tahrikkar bir davranış olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. Lillikas, “bu kabul edilmez davranışın sona erdirilmesi için hükümetin birçok tedbir aldığını ve birçok girişimde bulunduğunu” da söyledi. Lillikas, “Kıbrıs
Türk Lideri Mehmet  Ali Talat’ın bu tahrikkar davranışın Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymayacağını anlayacağını umuyorum. Mülklerle ilgili olarak Annan Planı’nın tek yanlı uygulanmasıyla yaratılan yeni oldu-bittileri kabul etmemiz söz konusu değildir” dedi.


KKTC’de yakın zamanda turizmde 27 bin yatak kapasitesine ulaşılacağıyla ilgili haberleri yorumlaması istenen Lillikas, “işgal bölgelerinde olan yatak kapasitesinden Kıbrıs Türk sektörünün tehlike içerisinde olduğunu görmüyorum. Böyle bir yaklaşım sonuçta Kıbrıs sorununun çözümünü deistemememize yol açabilir. Vatanımızı birleştiren bir çözüme gidebilirsek adanın kuzeyindeki turizm yasal hak haline gelecek ve böyle bir durumda sağlıklı bir temelde daha fazla rekabet olacak” dedi.


Lillikas, güneyin turizm sektörünün, çok daha zor olan Türkiye, Mısır ve başka komşu ülkelerle rekabette gücünü ispatladığını söyledi ve KKTC’deki turizm kalkınmasından olumsuz etkilenmediklerini söyledi.


ALİTHİA haberi, “İşgal Altındaki Turistik Alt Yapılar Lillikas’ı Endişelendirmiyor. Bizim Oteller Yaşlanıp Kapanırken Kuzey’de Dev Turistik Tesisler İnşa Ediliyor” başlığıyla yansıttı. Gazete, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Turhan Beydağlı’nın KKTC turizmiyle ilgili verdiği rakamlara da işaret etti.


EOKA’CILARI ANMA TÖRENLERİ


THAROS, 1955-59 dönemi EOKA’cılarının dün düzenlenen çeşitli törenlerle Limasol’da anıldıklarını belirtti. Gazete,  EOKA’cı dernekleri tarafından “Pelendria (Pelendiri)- Kato Amyando (Aşağı Amyando) bölgesinde bulunan EOKA’cılar anıtında ortaklaşa düzenlenen törende dualar okunduğunu ve törene katılan siyasiler, Rum milliyetçi dernekler, örgütler ve EOKA’cılar tarafından anıta çelenkler konulduğunu yazdı. Gazete, düzenlenen törenin ayrıca önümüzdeki günlerde tüm Güney Kıbrıs şehirlerinde gerçekleştirilecek olan ve bir dizi kültürel faaliyetler içeren “Özgürlük Yolu” adlı etkinlik programının
başlangıcı olduğunu belirtti.


Gazete bir diğer haberinde, EOKA’nın ileri gelenlerinden olan Nikos Samson’un 4. ölüm yıldönümünün dün Lefkoşa’da gerçekleştirilen törenle mezarı başında anıldığını yazdı.


Gazete, anma töreninde DİSİ Milletvekili Yioannis Kasulidis’in de konuşma yaptığı kaydetti.


KIBRISLI TÜRK ASKER TUTUKLANDI


FİLELEFTHEROS ve diğer gazeteler, “Gazimağusa’da ikamet etmekte olan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Haşim Ağaoğlu’nun Cumartesi akşamı Aya Napa’da uyuşturucu madde içeren sigara içerken Rum polisi tarafından yakalandığını ve dün sabah çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında 3 günlük tutukluluk kararı verildiğini” yazdı.
Gazete, Ağaoğlu’nun mahkeme yargıcına, KKTC’de askerlik görevini yapmakta olmasından ötürü yarın (bugün) birliğine dönmemesi durumunda 2-3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek kendisini serbest bırakmasını talep ettiğini yazdı.


Gazete, Rum polisinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği de bulunan Ağaoğlu’nun başka bir Kıbrıslı Türk ile Aya Napa’da kiraladıkları dairede uyuşturucu bulunduğu ihtimalini araştırdığını” kaydetti.


TÜRK UYRUKLU ŞAHIS SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI


POLİTİS ve diğer gazeteler, Türkiye uyruklu Kürt olduğunu belirttikleri 27 yaşındaki Tahir İyi Gürey adlı şahsın Cumartesi günü Larnaka Havaalanı’ndan sahte pasaportla İngiltere’ye gitmek isterken yakalandığını yazdı.


Gazete, Gürey’in verdiği ifadede, tanımadığı bir kişiyle 5 bin 500 sterlin karşılığında Litvanya pasaportu ve uçak bileti için anlaştığını ve parayı İngiltere’ye varınca ödeyeceğini söylediğini belirtirken, Gürey’in “Kıbrıs’a 5 Mayıs 2005 tarihinde kapalı Girne limanından girmiş olmakla” da suçlandığını yazdı.


AVRUPA YÜKSEK YARGIÇLARI GÜNEY’DE


ALİTHİA, Avrupa Anayasa Mahkemeleri 13. Semineri’nin dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde başladığını yazdı. Gazeteye göre, seminer programı uyarınca bugün mahkeme başkanlarının yer alacağı özel komite toplantısı yapılacak. Seminerin resmi açılışı yarın olacak ve Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas açılışta  konuşma yapacak.


Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Hristos Antenidis ve Başsavcı Petros Kliridisde  konuşma yapacak. 18 Mayıs’a kadar sürecek seminere 36 Avrupa ülkesi
ve diğer ülkelerden 150 delege katılacak.


HRİSTOFYAS BAŞKA OMİRU BAŞKA SÖYLÜYOR


SİMERİNİ, “Koalisyon Hükümetinde Annan Planı’yla İlgili Çift Dillilik -Hristofyas ve Omiru Farklı Görüşler Savunuyorlar” başlığıyla verdiği haberinde, iktidar ortaklarından AKEL Genel Sekreteri  Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas ile EDEK Başkanı Yannakis Omiru’nun görüş ayrılığı içerisinde olduğuna dikkat çekti.


Gazeteye göre Hristofyas Larnaka’da “Lefkonukluların” etkinliğinde konuşurken, Annan Planı’nda istedikleri değişiklikleri şöyle izah etti:


“Kıbrıs Rum tarafı hareketsiz oturmuyor; BM tarafından başlangıç noktası Annan Planı olacak bir girişim üstlenilmesi için  çabalarını sürdürüyor. Annan Planı’nda istediğimiz değişiklikler ise ne felsefesinin değişmesini ne de Kıbrıslı Türklerden  haklar eksiltilmesini öngörüyor. İstediğimiz değişiklikler çözümün fonksiyonelliğinin iyileştirilmesini ve haliyle kalıcılığını hedefliyor.”


Gazeteye göre Omiru ise Baf’ta bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Annan Planı’na değinerek, “Annan Planı reddedilmesine rağmen eğer masada bulunuyorsa, ki bunun BM tarafından izah edilmesi gerekir, o zaman bu planda özlü değişiklikler yapılacağı kesin görülmelidir” dedi.


Omiru, “Özlü değişikliklerle neyi kastediyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi. “Annan planının felsefesi daha ziyade taksimcidir. Birçok çağdaş Avrupa ülkesinin ortak karakteri olan yetkilerle ilgili ilkesine terstir. Görüşmeler başlarsa, bizim tarafın sunacağı çözüm önerileri çerçevesinde Annan Planı’yla ilgili ve bu plandan bağımsız olarak ele alınıp düzeltilmesi gereken birçok konulara işaret edilmelidir.”


Gazete, ‘iktidar partilerinden AKEL ve EDEK’te bu farklı görüşler varken, Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos’un nasıl tavır alacağının önemli olduğunu kaydetti.
POLİTİS’e göre  Hristofyas konuşmasında, Rum tarafının  iyi hazırlanmış,  özlü,  müzakereye ve Annan Planı’nda değişikliklerin yapılmasına olanak sağlayacak bir girişim için çalıştığını söyledi.


Hristofyas, baskıcı takvimler ve hakemlik olmadan üzerinde anlaşılmış bir çözüm hedefiyle müzakereler yapılmasıyla ilgili Rum görüşlerinin hala kabul gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:


“Metodlu ve sistematik çalışmalarımızın sonuç getirdiği ortadadır. BM Genel Sekreteri, Moskova’daki buluşmada Cumhurbaşkanı Papadopulos’a, Kıbrıs Rum tarafının yaptıklarından dolayı memnuniyetini belirtti. Türkiye Başbakanı Erdoğan da bir çözüm konusunda Kıbrıs Rum tarafının samimiyeti ve iyi niyetinden söz etti. Tüm bu olumlu gelişmeler, Annan Planı’nın reddedilmesinin Kıbrıs sorununun  kapatılması demek olmadığını savunanları haklı çıkarıyor.”


Gazete, Omiru’nun “BM Genel Sekreteri Kofi Annan yeni bir girişim başlatılacaksa, Kıbrıs Rum tarafının artık hakemlik, baskıcı takvimler ve önceden anlaşma olmadan referandum yapılmasını  kabul etmediği mesajını net şekilde vermelidir” şeklindeki sözlerine de yer verdi. Gazete, Omiru’nun Annan Planı’nın olduğu şekliyle yeniden Rum halkı önüne gelemeyeceği ve planda özlü değişiklikler yapılması gerektiğiyle ilgili görüşüne de atıfta bulundu.


İKİ KIBRISLI RUM KKTC MAKAMLARINCA TUTUKLANDI İDDİASI


FİLELEFTHEROS ve diğer gazeteler, KKTC makamları tarafından daha önce haklarında tutuklama emri bulunan iki Kıbrıslı Rum’un dün “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısından KKTC’ye geçmek isterken tutuklandıklarını yazdı.


Gazete, söz konusu iki şahsın, yaklaşık iki ay önce St. Barnabas kilisesinde mucize yaşadığını ve yürüdüğünü iddia eden Kıbrıslı Rum Marios Stilianu’nun nişanlısı Niki Violaris ile kadının babası Andreas Violaris olduklarını belirtirken, söz konusu mucizenin ertesi günü iki Ruma KKTC makamlarınca “tarihi eser bulundurma ve kaçırma” suçlarından dava okunduğunu yazdı.


Gazete, Niki Violaris ve babasının mahkeme günü mahkemede hazır bulunmamalarından ötürü haklarında tutuklama emri çıkarıldığını ve KKTC’ye geçmek isterken tutuklandıklarını belirtti.


50 TON SÜT İMHA EDİLDİ


FİLELEFTHEROS ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bir besiciye ait çeşitli çiftliklerdeki ineklerde, hayvanlarda kullanılması yasak olan ve kanser yapıcı etkisi bulunan “metronidazol” adlı maddenin tespit edildiğini yazdı.


Gazete, söz konusu maddenin Rum makamlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edildiğini ve sağlığa zararlı ilaç kalıntısı içeren yaklaşık 50 ton sütün imha edildiğini belirtti.


ARA BÖLGEDEKİ YANGIN


FİLELEFTHEROS önceki gün Arona mevkiinde (Eğlence bölgesi) çıkan yangında “Türk parmağı” bulunduğunu iddia etti. Gazete bu yangının, birkaç gün önce aynı yörede çıkan ve Türk bölgelerine de sirayet eden yangına misilleme olabileceğini, ayrıca bölgede bulunan “en güçlü Türk komando birliğinin” RMMO mevzilerini daha net şekilde
gözetlemek için yangını kasıtlı olarak çıkarmış olabileceğini de iddialarına ekledi.ISPANYA AB KOMİSERİ GÜNEY’E GİDİYOR


POLİTİS’e göre ekonomi konularından sorumlu İspanyol AB Komiseri Hoakin Almunia 19 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’a gidecek. Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos, Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas ve Merkez Bankası başkanıyla görüşmelerde bulunacak olan AB Komiserinin temel hedefi Rum Yönetimi’ni Euro’ya geçişi konusunda hazırlamaktır. Görüşmeler bu konu üzerine odaklanacak.


YEŞİLIRMAK KAPISININ AÇILMASI İÇİN ORTAK EYLEM


FİLELEFTHEROS, Yeşilırmak ve yöresi köylülerinden olan bir otobüs dolusu Kıbrıslı Türk’ün geçen Pazar günü Metehan Sınır Kapısı’ndan geçerek Aşağı Pirgo köyüne gittiğini ve sosyal temaslarla Yeşilırmak kapısının açılması için koordineli faaliyet içerisinde olma konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu yazdı.
Gazeteye göre “Pirgo Radyosu” sahibi Andreas Karos “Kıbrıslı Türklerin kendilerinden Yeşilırmak kapısının açılması için tüm yönlere doğrubaskılarını devam ettirmelerini istediğini ve mümkün olduğunca onların da  baskı yapacağını söylediklerini” belirtti.


Gazete, Yeşilırmak kapısının açılmasının bu kez bölge sakini Kıbrıslı Rumlardan değil Kıbrıslı Türklerden geldiğini belirterek, bu kapının açılmasının bölge köylerine canlılık ve bir dizi kolaylık getireceğini kaydetti.


UYUŞTURUCUDAN 2 GÜNDE 7 TUTUKLAMA


ALİTHİA, Rum Narkotik Polisi’nin 2 günde 7 kişiyi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutukladığını ve bunlardan birinin orta eğitim öğrencisi olduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka olmak üzere diğer şehirlerdeki tutuklamalarda çeşitli miktarlarda Hintkeneviri ele geçirildiğini belirtirken, Larnaka’da yabancı uyruklu ancak daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir ortaokul öğrencisinin üzerinde yaklaşık yarım gram sigara şeklinde hintkeneviri bulunduğunu belirtti.


Gazete, Yunanistan uyruklu 18 yaşındaki bir kişinin de üzerinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtirken, dün ise 27 ve 23 yaşlarındaki iki İngiliz uyruklu kişinin 32 adet Ecstasy türü hap bulundurmaktan tutuklandıklarını yazdı.


KAÇAK AVCILAR


POLİTİS “çok cüretkâr” iki Rum gencinin Pazar sabahı Dikelya yöresinde kaçak avlanırken, onları kovalamaya çalışan ve içerisinde bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum üs polisi bulunan araca ateş açtığını, üs sınırları dışına çıktıktan sonra ise iki el daha ateş açarak Rum bölgelerine kaçtıklarını yazdı.


Gazete, Rum polisiyle üsler polisinin kaçak avcıları tespit etmek için koordineli çabalar başlattıklarını da kaydetti.


İSRAİL FUARI AÇILDI


ALİTHİA’ya göre İsrail Büyükelçiliği’nin “İsrail Günleri” etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da düzenlediği ticaret fuarı dün Eğitim ve Kültür Bakanı Pefkios Yeoryiadis tarafından açıldı.


Gazeteye göre fuar Rum-İsrail işadamları ve Rum-İsrail dostluk derneklerinin işbirliğinde ve İsrail Sanayi, Ticaret, Çalışma ve Turizm bakanlıklarının katkılarıyla açıldı.
İsrail’in 57. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yer alan fuarın açılışında konuşan Yeoryiadis, çok zor şartlarda, 57 yıldır savaş şartlarında yaşamını sürdüren İsrail’in tüm alanlarda kaydettiği çok önemli gelişmeleri bu fuar sayesinde halkın bilgisine sunma imkânı bulacağını belirtti.


KÖY KADIN KURSLARININ GELENEKSEL SERGİ VE KERMESİ YARIN BAŞLIYOR


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Köy Kadın Kursları’nın geleneksel olarak gerçekleştirdiği yıl sonu sergi ve kermesi yarın başlıyor.


Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Taner Akcan yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne ilçeleri geleneksel yıl sonu sergi ve kermesinin yarın saat 18:30’da Lefkoşa Fuar Alanı’nda açılacağını bildirdi.


20 Mayıs’a kadar açık olacak sergi ve kermesin 17:00-21:00 saatleri arasında gezilebileceği belirtilirken, Köy Kadın Kursları’nın Gazimağusa ve İskele ilçeleri sergi ve kermesinin ise 31 Mayıs Salı günü İkizler Kilisesi’nde açılacağı ve 3 Haziran’a kadar gezilebileceği kaydedildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here