Savaş suçları

‘Sözde’ diyorum çünkü kendimi bildim bileli bu rakam iki milyondan başlayarak yavaş yavaş altı milyona ulaşmıştır. Mantık, Eylül 1939 dan Eylül 1945’e kadar altı yıl devam eden bu savaşın daha ilk gününden Hitler’in Yahudi’leri fırınlara istifleyip yakmaya başladığını kabul etmez. Benim mantığım kabul etmez en azından…! Hitler rejiminin Yahudi’leri ortadan kaldırma kararı mutlaka Yahudi’lerin Alman çıkarlarına aykırı davranmaları yani ihanetlerini gördükten sonra bilinen soykırıma tevessül etmiştir. Ufak bir tahmin yürüterek diyelim ki savaşın başlangıcından en az iki yıl sonra Yahudi’nin Alman çıkarlarına karşı davrandığı su yüzüne çıkmıştır… Ve diyelim ki o tarih 1941 yılıdır. Yani Yahudi’nin ortadan kaldırılması işi diye bilinen ‘Soykırım’ 1941 ile 1945 tarihleri arasında dört yıl sürmüştür. Yine küçük bir hesaplama ile altı milyon insanın kasten kesilmesi, yakılması 4×365=1460 gün devam etmiştir. Neticesiyle  6,000,000 ÷1460=4110 kişi günde kesilmiş veya fırınlarda yakılmıştır iddiası vardır…! İddia edildiği şekilde ‘Fırınlarda Yakıldığı’nı kabullenecek olursak ve her fırının yirmi veya otuz kişiyi bir anda yakma kapasitesini kabul edecek olursak 4110÷30=137 tane fırının faaliyet göstermesi gerekmektedir. O zamanın fırınları şimdikilere de benzemediğine göre 30 kişiyi yakıp tamamen kül haline getirmek en azından 8-10 saatlik zaman işlemi gerektiriyordu. Savaş sonunda 137 fırının bulunduğuna dair resmi hiçbir kayıt yoktur. Kısacası yazımın başında da dediğim gibi benim yaşamım boyunca ilk zamanlar iki milyon diye açıklanan soykırımın gittikçe 6 milyona çıkarılması Yahudilerin Orta Doğu’da elli yıldır sürdürdükleri kendi soykırımlarını örtbas etme maksadını taşır. Farkındasınız bilmem ama giriştikleri caniyane eylemlerine her defasında dikkati başka yöne çekmek için nüfuzlarını kullanarak Batı medyasında ve televizyonlarda kendilerinin Alman mezalimine uğradıklarını sergileyen filmler veya yazılar çıkar ortaya ki bu ülkelerde yaşayan halkların Orta Doğuda günümüzde Yahudi’nin sürdürdüğü kırımı hafiften alsın!  


Yukarıda sunduğum ufak hesaplama ile soykırımın altı milyon değil daha az olduğuna inandığımdandır. Tutarlı veya tutarsız, masum insanların bir savaş esnasında kasıtlı olarak öldürülmesi değil altı milyondan az olması tek bir tanesi bile fazladır bir insani vicdan ölçüsü olarak. Ama insanın bir şeyden canının yandığına feryatlar ettiğini unutması ve ayni şekilde kendisinin başkalarının canını yakması, hele yaptıklarının eskisi gibi canının bir daha yanmaması için olduğuna mazeret göstermesi en azından kendi canının yanmasının da sebepleri olduğuna argüman hazırlar! 


Tabii ki haklı değildi Hitler…! Ama 1940’larda insanlık bu günkü kadar medeniyetin evrelerine ulaşmamıştı. Sorumluluklar daha karanlıktı. Unutmayın ki İngiliz ve Amerika’nın da Alman şehirlerini havadan ‘Carpet Bombing’ diye adlandırdıkları gelişigüzel bombalamaları milyonlarca masum insanın, çocuklar dahil, ölmesine vesile olmuştur. Yani onlarınki de bir ‘Soykırım’ sayılacak kadar insanlığa karşı bir cürümdür. Ama ne yazık ki ‘Galip’ gelenin yaptıkları yanına kalmıştır ve hala günümüzde de öyle olmaktadır. İsrail denen bu Yahudi ülkesi  bu asırda dünyada en çok insanlık suçu işleyen Amerika’yı da arkasına almanın cesareti ile  “İnsanlığa karşı suç işleme”nin, çektiklerinden dolayı, kendine özgü bir hak olduğuna inanmaktadır. Kendi varlıklarının devamı için öldürmelerinin mubah olduğuna inanan bu insanlara, Hitler’in de ‘Varolma’ sebepleri ile Yahudileri öldürdüğü argümanını eşit kavram içinde geçerli kılar!


Yahudi’nin katilliği Hitler’in katilliğinden daha az bir insanlık suçu taşıyamaz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here