Sorun internette değil,

Sorun internette değil, ne aradığını bilmeyen eğitim sitemimizde…


Bilgi Çağında Internet Zararlı mı? Gerekli mi?


Günümüz insanının iletişim erişim hızını, SANİYELERE İNDİREN bu teknoloji sayesinde bugün dünya küçülmüş, küreselleşme denilen kavram ortaya çıkmıştır. Çağı yakalamak isteyen toplumlar kısa sürede bu teknolojiden yararlanmak için gerekli altyapıyı oluşturmuşlardır. Sanırım bugün batı toplumlarında mektubun ve telefonun işlevini artık internet iletişimi sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim artık uzaktan eğitim ile internet üzerinden yapılmaktadır. Reklam faaliyetleri neredeyse tamamen Internet üzerinden yürütülmektedir.


 Internet iletişiminin bizlere sunduğu bu olağanüstü kolaylığın amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı bugün tartışma konusudur. Dokuz yaşındaki oğlumu zaman zaman ineternet kafelere arkadaşları ile buluşturmaya götürdüğümde gördüğüm manzara hep beni düşündürmüştür. Pırıl pırıl yüzlerce çocuğun ve gencin yönettiği makineler, yazışmalar ve dinlenilen müzikler kendimi ister istemez çocukluk çağımda yaşadıklarıma götürmektedir. Ben çamurdan oyuncak yapmaya çalışıyordum. Ağaçtan oyuncak yapmak için tahta, ip, tel, bıçak, kibrit çöpü ararken, bugünküler ineternetten oyun indiriyorlar. Günümüz çocuklarının ineternetten indirdiği oyunlar ile yarattığı harikalara bakıyorum, gezindiği sitelere ve çetleştiği ortama bakıyorum, bazen kendim yapamadığım için hayıflanıyorum, bazen de bu denli zeki ve yaratıcı bir gençlik görmekten mutlu oluyorum. Ancak bir o kadar da kullandıkları oyunlardaki savaş oyunları, yarış rallileri, ve diğer adrenalin yükseltici ilginç oyun denemeleri de beni hep düşündürmekte ve kaygılandırmaktadır. Acaba iletişim çağının bu denli nimetlerini yanlış mı kullanıyoruz? 


Internet Zorunlu İletişim Araçlarındandır


Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon şebekesi ne kadar zorunlu ise Internet bağlantısı da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir çok şirket artık telefon ve normal posta servislerini devre dışı bırakarak Internet üzerinden her türlü iletişimi sağlamaktadır. Günün her saatinde her türlü bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayan olağanüstü bir buluş. Bu olanağı doğru değerlendirip sağlıklı adımlar ile ilerlemek gerekir.


Unutmayalım ki çağımız iletişim çağı ve bunun mimarı da ineternettir. Her yönü ile yaşamımız değişmiş bulunmaktadır. İnsanlık bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir yaşam biçimi ile karşı karşıya. Gelecekte belki de internet bağımlılığının yaratacağı yeni alanlar ve hastalıklarla çok uğraşmak zorunda kalacağız. Önemli olan süreci doğru yönetmektir. 


Doğru Kullanırsanız Yararlı, Yanlış Kullanırsanız Zararlı Olur


Internet’in amacı bilgi edinmek ve paylaşmaktır. Internet kullanarak yapmak istediğiniz işinizi kolaylaştırırsınız. Ancak internetin bizatihi kendisi amaç olursa, o zaman sorun olmaya başlar. Çok güzel bir örnek vardır “küçük bir çakı bıçağı ile çok güzel iş de yapabilirsiniz, bir insanı da öldürebilirsiniz”. Bugün internet ortamlarını gezdiğinizde bir şey yapmak isteyen, yaşı küçük ancak dinamik bir insan topluluğu görürsünüz. Bu çocukların ve gençlerin ilgi alanı ve uğraşıları kendilerine sunulan ortam ile doğrudan ilgilidir. Son günlerde Trabzon geneline mal edilen ve Hrant Dink’in öldürülmesi ile başlayan internet tartışması da bence yanlış bir tartışma. Zanlı internet kefeye takılıyormuş, oradan bazı arkadaşlar ile iletişime geçmiş ve de internet ortamının yarattığı etki ile cinayet işlemeye merak salmış deniliyor. Sanırım bu çok yanlış bir yaklaşım ve akıl yürütme yöntemidir. Evet internet ortamında oynatılan oyunlar kişileri daha maceracı yapıyor, ancak internetin suçlamak ile olmaz. Internet kafe olmaz ise marketten aynı oyunu CD ile alır evinde oynar. Nihayet bir çok aile öyle yapıyor. Pekala, her gece aynı TV ekranında peş peşe ağalığı, silahı, kadın üzerindeki söz sahipliği ve nihayet işlenen cinayetlere ne demeli? Yetersiz altyapı, kırsaldan kentlere göçmek zorunda kalan ve varoşlara sığınan insanların ruh hali? Gelir dağılımındaki artan adaletsizlik, işsizlik ve yetersiz eğitimin yarattığı  ortamın bu tür suçları teşvik edeceğini ortaya koymuyor mu?.


Günümüz gençliğinin güce dayalı kendini gerçekleştirme anlayışı  maalesef çok kolay manipule edilmektedir. Bugün din, dil, ırk, mezhep üzerinde kolaycı söylem ve tutumlar ile gençleri belirli yerlere kanallize eden unsurların olduğu bir gerçek. Yetersiz ekonomik koşullar ve fakirlik nedeniyle gençliğe sunulan para, silah ve cinsellik gibi güç unsurları gençleri pençesine alabiliyor. Kendisini ifade edecek parası olamayan, kişinin eline verilecek bir başka güç unsuru silah çok kolayca 17 yaşındaki bir genci ciddi suç işlemeye itecektir. Sosyal psikologların bu ve benzeri konularda daha fazla aydınlatıcı açıklama yapmaları yararlı olacaktır. 


___________


* Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.