Sıra ülkemiz petrollerine mi geldi?

Ulusçuluk neden “tu kaka” dır?
Çünkü, emperyalist güçlerin ulus devletleri zorlanmadan, bölüp parçalamaları, yer altı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirebilmeleri yönünden “akbaba devletler” ve işbirlikçileri yönünden “çok kötü bir şeydir.”


O nedenle, ulusçuluk, “her nerede görülürse başı ezilmelidir”.
Ulusçuluğun yani milletçiliğin başını ezmek için, onu “ırkçılık” olarak niteleyip, her fırsatta; “maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı” nda ki ( Türk Dil Kurumu’nda ulusçuluk yani milliyetçilik böyle tanımlanıyor)  insanların gücünü etkisiz hale getirmek için saldıracaksın.


Saddam’ın kellesi neden gitti?
Petrolden gitti.. Petrol el yakar kafa götürür…
Saddam ne zaman ki ulusçu (milliyetçi) olacağım, ülkemin petrolünü kendim çıkaracağım, halkıma harcayacağım diyerek, Irak’ta ki yabancı petrol şirketlerinin faaliyetlerini yasakladı, idam fermanını imzalamış oldu…


“Emperyalist akbabalar” ın en çok ürktükleri manevi kavram; “ulusçuluk” , “ulus devletler” dir… Zira  “maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesini çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı” içerisinde ki insanların oluşturduğu milletlerin ülkeleri, köle gibi kullanamazlar, onursuz ve çaresiz duruma düşüremezler, bölüp parçalayamazlar…


TBMM’de 17 Ocak 2007 tarihinde sessizce ve hızla bir yasa geçti.
Petrol yasası…
7 Mart 1954 tarihi 6326 tarihinde çıkarılmış bulunan Petrol yasası, çok büyük ölçüde değiştirilmiş olarak Meclis’ten geçti ve Köşk’e gönderildi.
Bu satırlar yazılırken henüz Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmemişti.


Biz, yeni yasanın Köşk’ten onay alacağını sanmıyoruz. Umarız yanılmayız.
Her hükümetin ve başta bulunan yöneticilerin ülke çıkarlarını korumada ve savunmada, vatansever her yurttaşımız gibi, duyarlı olduğunu ya da duyarlı olması gerektiğini düşünüyor ve kabul ediyoruz.


AKP hükümetinin de, başta bulunan yöneticiler bağlamında, ülke çıkarlarını gözetmesi gerektiği konusunda, aksi bir tavır içerisinde olduklarını düşünmek istemiyoruz. Böyle bir iddiada da bulunmuyoruz. Ancak, Meclis’ten sessizce geçirilen yeni petrol yasasına, AKP’li vekillerin, hangi düşünceyle vize verdiklerini ve olumlu baktıklarını anlamakta güçlük çekiyoruz.


Petrol aramada ve çıkarmada, petrolden sağlanacak gelirlerin ülkemizde ki yabancı şirketlerle paylaşımında ve buna bağlı diğer hususlarda, ülkemizin sanki bir sömürge ülkesi gibi eli kolu bağlı hale getirilmesini ya da getirilmek istenmesini kabul edebilmek, kesinlikle olanaklı değil.


TBMM’de onaylanan ve Cumhurbaşkanlığı makamına onay için gönderilen yasaya baktığımızda;  “Sıra Türkiye petrollerine mi geldi?” Diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz.


Yasa maddelerine tek tek bakıldığında, petrol açısından dışa “tam bağımlı” ya da “tam teslimiyet” duruma getirilmiş olduğumuzu, yüreğimiz burkularak görüyoruz.


3 Şubat 2007 Cumartesi akşamı “Kocaeli TV” de ki “Serbest Kürsü”  programımıza iki saat süreyle canlı yayın konuğu olarak katılan 57. Ecevit  Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Masum Türker; yeni çıkarılan petrol yasası ile ilgili Kocaelili AKP’lilere; yasanın Cumhurbaşkanlığınca veto edilip Meclis’e gönderilmesi durumunda, iptal edilmesi için başta Bakan Osman Pepe olmak üzere milletvekillerine baskı yapmaları yönünde ekrandan önemli çağrıda bulundu.


Biz de Sayın Türker’in çağrısına katılıyor; yasanın Cumhurbaşkanı’nca tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderilmesi durumunda, Meclis’te yeniden görüşülmesinde, mevcut haliyle aynen onaylanıp, Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin; “büyük bir tarihi hata” olacağının önemle altını çizmek istiyoruz…



burhanaozbey@yahoo.com  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.