“Taşeronluk yasa tasarısı” taslağı yok

Son söyleyeceğimizi, baştan söyleyelim. Bakanlık, ya da Hükümet tarafından hazırlanmış, genel gerekçeleri belirtilmiş, maddeleri yazılmış ve madde gerekçeleri de kaleme alınmış, bir Yasa Tasarısı YOK. Bu konu da, Bakanlıkça hazırlanmış bir Yasa Tasarısı Taslağı da YOK. Sosyal taraflara intikal eden, kamu oyuna açıklanan, ya da tartışmaya açılan bir metin de YOK. Bu yokluğu, yıllardır, aylardır belirtiyoruz. 2014’ün nisan ayının sonuna geldiğimiz günümüz de, yeniden belirtiyoruz. YOK.

Peki ne var.

Bu Hükümet 12 inci yılında, çalışma yaşamına ilişkin konuları zaman zaman gündeme getiriyor. Ancak daha çok tartışılıp, beklemede kalıyor. Yasal düzenleme geçekleşmiş olursa da, bir kaç istisna dışında, “torba” içinde gerçekleşiyor. Sosyal taraflarla mutabakat ya da ayrışma noktalarını en aza indirmek gibi, bir kaygı da taşınmıyor.

Bilgilerimizi tazeliyelim. “Alt İşverenlik” tanımı, bu Hükümet döneminde, 2003 yılında 4857 sayılı yeni İş Yasası ile getirilmiştir. 11 yılı aşan süre de, bu düzenleme sonucu, sorunlar giderilememiş daha da artmıştır. Ve bu süreç te, devamlı değişiklikler son yıllarda tekrar tekrar gündeme getirilmekte, ancak bir metne dünüşememektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 10. Çalışma Meclisi’n de de, bu konu ele alınmış, ancak sosyal taraflarla ortak bir metin yine ortaya çıkamamıştır.

Bazı öngörülerimizi de yineliyelim. Bu Hükümet’in çıkaracağı, alt işverenlik ile ilgili yeni düzenlemeye ilişkin düşüncelerimiz, ne yazık ki sorunun giderilmesine yönelik değildir.

1. Yapılacak yeni yasal düzenleme ile sorun daha da karmaşık hale gelebilir.

2. Yapılacak düzenleme, en büyük taşeron çalıştıran işveren olarak, verilen yargı kararları sonucunda ortaya çıkan uygulama da ki, kamunun sıkıntılarını çözmeye yönelik olabilir.

3. Yapılacak bu düzenleme de, mutlaka özel istihdam bürolarının faaliyet alanını geliştirme
ve alt işveren ilişkisi içinde, işçi çalıştırma konusunda bu bürolara yeni yetkiler sağlanabilir.

Kıdem tazminatı, ya da yıllık izin kullanımı veya ücret farklılığı gibi konularda, Hükümet isterse, bu gün yasal düzenlemelere gerek kalmaksızın, uygulamada ki bu sorunları çözebilir.

İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarında, Bakanlıkça hazırlanmış, belirttiğimiz madde gerekçeleri ile ilgili bir tasarı taslağı görüşülmemektedir. Bu konuda ki, yıllardır yürütülen çalışmalarda bazı belirlemeler, kamu oyuna sunularak, değerlendirme ve tepkiler belirlenmektedir.

Önümüzdeki aylarda, Cumhurbaşkanığı seçimi olacaktır. Daha sonra da, genel seçimler gündeme gelecektir. Bu süreç te, Başbakan’ın bu konuda ki tasarıyı getirin, yasayı çıkartalım talimatı vermediği sürece, kanımızca bir yasal düzenleme gerçekleşmeyecektir.
Başbakan’ın bu talimatı vemesi halinde ise, o zaman ortaya çıkacak metin, yani Tasarı Taslağı, ya da Tasarı, konunun gerçekleşme olasılığını gündeme getirdiğinden, bu metin üzerinden değerlendirme ve tartışma yapmak gerçekçi bir yaklaşım olabilir.

Alt işverenliğin, günümüzde ulaştığı sorun boyutu ve çözüm getirme yaklaşımı, sadece Hükümet’in de görevi değildir.

İşçi ve işveren sendikalarının, basında yapılan tartışmalar ve kendilerine iletildiği kadarıyla çalışma materyallerini dikkate alarak, bir çalışma yapıp, Hükümet’e sunabilirler. Bu görüş belirtme değil, metin düzenliyerek öneri götürmedir. Peki bu yapılmaktamıdır. YOK.

Muhalefet partilerince, bu konuda çalışmalar yapılıp, görüşler alınıp, mutabakat sağlayarak bir metin geliştirip, Yasa önerisi yapılmaktamıdır. YOK.

“Taşeronluğu kaldıracağız” söylemi, zamana zaman bazı siyasilerce kürsülerde dile getirilse de, bu sloganın ötesinde bir çalışma ve hazırlık olmadığından, bu söylem biçimleri ciddiye de pek alınmamaktadır.

At işveren ilişkisi içinde, daha az ücret, daha güvencesiz çalışma, kıdem ve izin haklarından yararlanamama, örgütlenememe gibi, sorunlar içinde çalışan bir çok işçinin olduğu da bir gerçektir.

Hükümet, bu işçilerden de çoğunlukla oy aldığına göre, pek sorun yok, bizi destekliyorlar düşüncesi ile, neden bir yasal düzenleme yapma gereği içine girsin ki.

Bazı yazışmalar da, telefonla sormalarda, düzenleme nasıl, olumlu mu ya da olumsuz mu şeklindeki sorularla çok karşılaştığımız için, elde br metin yok ki, nasıl değerlendirebilelim.
Habere ya da aktarılan sınırlı çalışma bilgilerine göre, bir sonuca varmak yanıltıcı olacaktır.

Özür dilemek, yanılmışım demek istiyorum. Bu konuda ki soruları da, yanıtsız bırakmamak istiyorum.

İşte, “Alt İşverenlik İlişkisi” ile ilgili, Tasarı Taslağı ya da Tasarı var, YOK DEĞİL. İşte, sosyal taraflar geliştirilen bir metin var, YOK DEĞİL. İşte muhalefet partilerinin hazırladığı yasa önerisi metinleri var, YOK DEĞİL. Diye bir metin göreyim, özür dileyerek soruları yanıtlayayım.

Bakalım.

___________________

İstanbul. 29 Nisan 2014. Salı. ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here