‘Türkiye yatırımcılar için cazipleşti’

Londra Büyükelçis Alptuna’nın mesajı aynen şöyle:


“Değerli vatandaşlarım, soydaşlarım,


Yeni umut ve beklentilerle bir yıla daha giriyoruz. Geride bıraktığımız yılda, ülkemiz ve dünya açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir.


2005 yılı, Türkiye’nin, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyeti yakalama hedefi doğrultusunda izlediği Avrupa’yla bütünleşme politikası bakımından bir kilometre taşı olmuştur. 3 Ekim tarihinde AB ile üyelik müzakerelerine başlamamızın kararlaştırılması ile, üyelik hedefine bir adım daha yaklaşılmıştır. Bu süreçte, AB dönem başkanlığını yürüten İngiltere’nin ülkemize sağladığı destek önemli rol oynamıştır.


Avrupa Birliği’ne üyelik yönünde izlediğimiz kararlı tutum, aynı zamanda Türk milletinin gelişme ve ilerleme  yönündeki iradesinin bir tezahürüdür. Amacımız, Türk toplumunu her yönden en gelişmiş ve gönençli toplumlar düzeyine çıkarmaktır. Bu bağlamda, Türkiye, AB üyeliğinin gereklerini yerine getirmeye ve müzakere sürecini olabilecek en kısa zamanda başarıyla tamamlayarak Birliğe katılmaya kararlıdır.


AB’ye üyelik sürecinde alınan mesafeyle birlikte ekonomide kaydedilen istikrarlı büyüme, ülkemizin yabancı yatırımlar için cazip bir ülke haline gelmesini sağlamıştır.


Değerli vatandaşlarım ve soydaşlarım,


Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe ilişkin kaygılarını en aza indirebilmek, onlara daha güzel yarınlar bırakabilmek, yeniliklere açık, gelişmiş bir ülke durumuna gelebilmek için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
 
Tarih içinde milletimizin gösterdiği birlik ve dayanışma, gelişme ve kalkınma yolunda en büyük güvencemiz olmuştur. İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın da birlik ve beraberlik duyguları içinde yeni bir yıla girmeleri sevindiricidir. Bu birlik ve beraberliğin, buradaki toplumumuzun ve ülkemizin çıkarları temelinde daha da güçlendirilmesi önem taşımaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle, 2006 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yeni yılını tebrik ederek, en iyi dileklerimi sunuyorum.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.