Türkiye’ye gelen işçi dövizleri düştü

Enstitü, Türkiye’ye gelen işçi dövizlerinin de 2008 yılına göre yüzde 43 düştüğünü bildirdi.

Ulusal ve uluslararası göçmen ve mülteci politikalarını izleyen ABD Washington merkezli bağımsız Enstitünün BBC için hazırladığı rapora göre, daha az kişi yurt dışına çalışmaya gidiyor.

Örneğin, ABD’ye giden Meksikalıların sayısı 2006 yılından bu yana yüzde 40, İspanya’ya giden Romanyalı ve Bulgarların sayısı ise yüzde 60 geriledi.

Çoğunlukla resesyonun en sert vurduğu inşaat ve konaklama gibi sektörlerde çalışan göçmen işçiler, yerli işçilerden daha fazla işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK İŞÇİLER DAHA AZ DÖVİZ GÖNDERDİ

Rapora göre, yurt dışında çalışan Türk işçileri 2008 yılına göre yüzde 43 daha az döviz gönderdi. Ancak Türkiye’de yurt dışında çalışan işçilerden gelen döviz gelirleri gayri safi yurt içi hasılanın çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Buna karşılık, milli gelirinin üçte birini işçi dövizlerinin oluşturduğu Moldova’da yüzde 37’lik düşüş, dramatik bir etki yaratıyor.

Hemen hemen her ülkede yurt dışından gelen işçi dövizi miktarı düşme eğilimdeyken, Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu birkaç ülkede yurt dışından gelen işçi dövizlerinde yükseliş görülüyor.

EVE DÖNÜŞ YAŞANMIYOR

Yurt dışında çalışanların gelirleri düşse de birçok yerde eve dönüş yaşanmıyor.

Bunda, göçmen işçilerin kendi ülkelerinde ekonomik koşulların çok daha kötü olmasının yanı sıra ülkelerine döndüklerinde tekrar yurt dışına çıkmak isterlerse bunun zor ve maliyetinin yüksek olmasını düşünmelerinin etkisi oluyor.

Rapora göre, bu durumun da bazı istisnaları var. Örneğin Orta ve Doğu Avrupa’dan İngiltere ve İrlanda’ya çalışmak için gelenler, kendi ülkelerinde ekonomik koşullar çok fazla kötüleşmediği için eve dönüyorlar.

Enstitü, daha çok uluslararası göç hareketlerini araştırsa da özellikle Çin’de ülke içinde yaşanan hareketliliğe dikkati çekiyor.
Buna göre, kırsal kesimden 140 milyon kişi çalışmak için sanayi şehirlerine akın ediyor. Her yıl Çin yılbaşında memleketlerine dönen bu kişilerden çok azı bu sene çalıştıkları şehirlere geri döndü.

Resesyon çoğu ülkede hükümetlerin yerli işçilerini korumak için önlem almasına neden oluyor.

Malezya, Avustralya ve Rusya’nın da içinde bulunduğu ülkeler, yabancı işçiler için verdikleri izinlerin sayısını sınırlarken, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde göçmen işçilerin ülkelerine dönmeleri için tek yönlü bilet alınması veya toplu ödeme gibi özendirme tekliflerinde bulunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.