Yargıtay kararları değerlendiriliyor

İSMAİL BAYER – Çalışma yaşamına ilişkin uyuşmazlıklar konusunda, Yargıtay’ın verdiği kararlar, her yıl akademisyenler tarafından, iki gün incelenip, değerlendiriliyor ve tartışılıyor. Yargıtay üyelerinin de izlediği, sorulara ve tartışmalara açıklık getirildiği toplantı, İstanbul’da yapıldı.
Kırk yılı aşkın süredir, geleneksel olarak aksamadan yapılan bu toplantılar da sunulan bildiriler ve tartışmalar, daha sonra kitap haline getiriliyor,
Eski adı ile, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi”nin, şimdiki adı ile Derneği’nin düzenlediği son toplantı, İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Toplantılar sürekli İstanbul’da düzenlenirken, son yıllarda İstanbul ve Ankara’da birer yıl ara ile düzenlenmeğe başlandı.
Bu toplantılarda, bir yıl önce çalışma yaşamına ilişkin uyuşmazlıklar konusunda ki, Yargıtay’ın verdiği kararlar, üniversitelerde bu alanda görevli öğretim üyeleri tarafından derlenip, incelenip, değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye ilişkin sunum yapıldıkdan sonra, toplantıya katılanların soruları alınıp, tartışılıp, uyuşmazlık konularına ilişkin kararlar, yeniden ele alınıp değerlendiriliyor.
Toplantılara, Yargıtay’ın bu konulara ilişkin uyuşmazlıkların görüşüldüğü, 5 dairesinin başkan ve üyeleri de katldığı gibi, oturumları da genellikle, ilgili daire başkanları yönetiyor.
Daha çok öğretim üyelerinin, avukatların, işyeri yöneticilerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetici ve iş müfettişlerinin katıldığı bu toplantılar, herkese açık olarak gerçekleştiriliyor.
Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2015 yılı kararlarının değerlendirildiği son toplantıya da, ilginin fazla olduğunu belirtelim. Kadir Has Üniversitesi’nin salonu, izleyicilerin tamamını alamadığından, salonun  yanlarına sandalyeler eklendiği gibi, yan salona da ekran konularak, izlenme sağlanmıştır.
Bu kez toplantıya, Yargıtay Başkanı düzeyinde, ilk kez bir katılım olmuştur.
Derneğin Başkanı, Prof. Dr. Savaş Taşkent’in açış konuşmasından sonra, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de bir konuşma yaparak, bu güne kadar yapılan toplantıları değerlendirmiştir.
Bu toplantıda, bir başka etkinlik daha gerçekleşmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olan Prof.Dr.Fevzi Şahlanan için, emeklilik sonrası hazırlanan ve birçok katkıları içeren, Armağan kitap da, burada gün ışığına çıkmıştır. Prof.Dr. Fevzi Şahlanan’ın kişiliği, öğrencilik sonrası asistanlığından, Profesörlüğü’ne ve emekliliğine kadar uzanan ve süren akademik çalışmalarını değerlendiren, konuşmalar gerçekleşmiştir.
Çalışma arkadaşları, Fevzi Şahlanan’ı anlattıkları gibi, bu törene Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de, Prof.Dr.Fevzi Şahlanan ile ilgili bir konuşma yaparak katılmıştır.
Bir çok öğretim üyesinini, çalışma yaşamının değişik konu ve sorunlarına ilişkin, yazdıkları makaleleri içeren, iki ayrı ciltten oluşan, Armağan kitap da, Prof.Dr. Fevzi Şahlanan’a sunulmuştur.
İki gün, sabah ve öğleden sonra birer olmak üzere, dört oturum halinde gerçekleşen toplantılar da, oturumları Yargıtay’ın ilgili daire başkanları yönetmişlerdir.
İlk sunumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden, Doç.Dr.Gaye Burcu Yıldız gerçekleştirmiştir. “İş İlşkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi” konusunda, 2015 yılında verilen kararları değerlendirerek, görüşlerini aktarmştır. İlk kez bu toplantılarda sunum yapan, Doç.Dr.Yıldız, akıcı bir uslüp ile kararları değerlendirmiştir.
“İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı” konusunda ki kararları değerlendiren Muhittin Astarlı’da, bu toplantılarda ilk kez sunum yapmıştır. 4857 sayılı İş Yasası’ndan, yeni İş Yasasına geçerken, aynen korunan bu madde ile ilgili uyuşmazlıklar, her yıl artan bir şekilde, yeni tartışmalara yol açmıştır.
İkinci gün ilk oturumda, “Toplu İş İlşkileri” konusunda ki Yargıtay kararlarını inceliyen Prof.Dr. Fevzi Şahlanan da, daha önce ki sunum ve deneyimleri ışığında, kararlarda ki gelişim süreci üzerinde de durmuştur. İş Yasası iki oturumda ele alınırken, sendikalar ile toplu iş sözleşmesi ve uyuşmazlıklarına ilişkin, verilen kararlar bir oturumda ele alınmaktadır. Burada, sendikacıların yoğun izlemesi gereken toplantıya, sendika yöneticilerinin hemen hemen hiç itibar etmediğini de, üzülerek belirtebiliriz.
Aynı şekilde, Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ilişkin uyuşmazlıklar konusunda ki kararlar da, bir oturumda ele alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ilişkin kararların değerlendirildiği bu oturuma da, Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticilerinin ve yetkililerinin, yıllardır katılıp izleme gereğini duymamaları da, işin diğer ilginç bir yanıdır.
Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ilişkin kararların değerlendirildiği oturumunda, ikinci günün son oturumu olması nedeniye, ilginin azaldığı da bir gerçeklikdir. Ama bu yıl bu konu da bir değişim yaşandığını söyleyebiliriz.
Yine bu toplantılarda ilk kez sunum yapan, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Prof.Dr. Ufuk Aydın’ın sunumu ilgi ile izlenmiş ve salon boşalmamıştır. “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri” başlığı altında, 2015 yılı Yargıtay kararlarını değerlendiren Prof. Aydın’ın, sunumu süresince, perdeye yansıyan sunum sayfalarının her değişiminde, yoğun bir şekil de cep telefonları ile fotoğraflarının çekilmesine, ilk kez tanık oluyoruz.
Bu da göstermektedir ki, Sosya Güvenlik Sistmi’ne ilişkin uyuşmazlıklar artmaya başlamıştır. Gelecek yıllarda bu konunun, yoğun izleme ve tartışmalara neden olacağı gözükmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin uyuşmazlıklar konusunda, Yargıtay kararlarının değerlendirildiği, beşinci bir sunumun da, gelecek yıllarda yapılması konusunun ele alınması, yararlı olacaktır.
Bu sunum ve tartışmalar, gelecek yılın toplantısı sürecinde, kitap haline getirilmiş olarak, herhalde ilgililere sunulacaktır.
2014 yılı kararlarının değerlendirildiği, bir önceki toplantıda sunulan tebliğ ve tartışamalara ilişkin olarak yayımlanan kitap, bu toplantı da ilgililere sunulmuştur. Beş yüz sayfayı aşan bu kitaplar, bir yılın çalışma yaşamının uyuşmazlıkları ve yargı kararlarının, belgelenmesini sağlamaktadır.
Katkı verenlere ve emeği geçenlere teşekkürlerle, 2016 yılı kararlarının değerlendirileceği, 2017 sonbaharında gerçekleşek toplantı da yeniden buluşmak üzere diyelim.
Ankara. 29 Kasım 2016.Salı. ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.