Yazarlar yaratmak için anahtar, kitaplardır

Yazma becerilerini geliştirmede dil yeterliliğinin tüm seviyelerinde öğrencilerimize yardım etmek için yapabileceğimizin en iyisi, onlara yazma öğretimi (talimatı) vermek, daha çok yazma pratiği yapmak için onlara cesaret vermek ve ondan sonra,  ama çoğu kez yeni başlayan, yeni  kağıt üzerinde bitirdikleri   üzerinde geri bildirim vermektir.
Ek olarak, dil kurallarını kullanarak (dilbilgisi), becerikli bir şekilde, yazma ihtiyaçları yeteneğinden dolayı, ve doğru dilbilgisel yapıları kullanarak  öğrenciler onu  sık sık zor bulurken, öğretmenler, öğrencilerine mümkün olduğu kadar   titizlikle kuralları açıklamak için istek uyandırmada karşı koyabilemez.
Bu durumda, gramer öğretimi gerekli düşünülür.
Bununla beraber, hem yazma öğretimi hem de dilin kurallarına hakim olma, yazma yeterliliği ediniminde öğrenci yazarlara yardım etmede az değeri vardır.
Yayınlanmış birçok çalışma,  öğrencilerin yazması üzerinde öğretimin etkisinin zayıf, kırılgan, ve  derhal  zamanla yavaş yavaş azaldığını  gösterir.
Diğer çalışmalar, öğretimin,  yazmayı geliştirmede hiç etkisinin olmadığını gösterir.
Öğretimin, yazma yeterliliğini hızlandırmada,  az veya etkisi olmadığını, araştırmanın teyit etmesi ile,  yazma yeterliliği ya öğretim yada pratik yapma yoluyla kazanılamayabileceği sonucunu çıkarmak bir hayli  emniyetlidir.
Bununla beraber,    öğretmenlerin çoğunun, bize söylenen okuryazarlık üzerinde ne araştıracağı  hakkında  bilgili olmamaları  gerçekten talihsizliktir.
 Çünkü, onların açısından, araştırma, sınıfta ne deneyim kazandıkları ile sık sık uyumsuzdur, onlar onu tamamen  ihmal  eder.
 Araştırma, öğretmenlerin deneyimleriyle uyumsuz sık sık beyanatlar yaptıkları doğru iken, pedagoji pratiğimize yardım etme şeklindeki onun önemine aldırmayabilir.
Pedagojimizin temelini neyin oluşturduğu felsefik bir doğrulamaya ihtiyacımız vardır.
 Bu bağlantıda, araştırma, doğrulamamızın karşılaştığımız realite ile tutarlı  kapsamı farketmede bize yardım eder.
Aslına bakılırsa, öğretmenlerin araştırma bulgularını bütünüyle ihmal etmesi, ikide bir karşılaştıkları problemlere iyi çözümler bulmaktan onları önledi.
Örneğin, yazma öğretmenleri, yine boşuna, yazma öğretimi ve pratiği vasıtasıyla,  onların yazma kabiliyetini desteklemede,  onların öğrenci yazarlarına  yardım etmek için  hevesle çaba gösterdi.
Böyle sürüp giden bir sorun,  güncel araştırmaya dayalı aşağıdaki önerilerini önemsemek için istekli olmaları şartıyla  tekrar çözülebilir ve ondan sonra, hem öğretmenler hem de öğrencilerin tarafında daha iyi ve daha az  usandırıcı çabasunan diğer alternatifi alır.
Yazma öğretimi öğrencilere, neyin iyi ve kabul edilebilir yazmanın neye benzediğinin bir hissini vermez. 
Belirli bir biçimde, öğrencilerin yazma stili, uygun sözcük seçimi ve doğru yazma edinimlerine yardım etmez.
Ya   kendi-sponsorlu  yazma   veya   sınıf-öğretimi yazmanın,  yazma sıklığını arttırmak  anlamlı bir şekilde artmış yeterlilik ile sonuçlanmaz.
Yazma kabiliyeti,  onun neden olduğu değil, yazılan kodların  kazanımının sonucu olduğu vurgulanılmalıdır.
Benzer şekilde, gramer öğretiminin sonucu olan , dil kurallarına hakim olmanın , yazma gelişimine katkıda bulunması gerekli değildir.
 Yıllardır gramer derslerine maruz olan ve,   kuralları anlama ve  ezberleme ile boğuşan   öğrenciler,   yazmada  beceri (yeterlik) göstermek için hala  beceriksizdir.
 Bu durumda, yazma becerisi  ya yazma ya da gramer öğretimi yoluyla kazanılamayabileceği  genel sonucuna varılır.
Yeterli beceri olmadan öğrencileri yazmaya zorlamak, benzin olmadan bir motoru çalışmaya zorlamak ile eşdeğerdir.
 Bunula beraber, bu, yazma ve gramer öğretimi  faydalı değildir, ve okul müfredatından yükü atılmalıdır  anlamına gelmez.
Onların bağıl yararlılığı, en iyi,   Stephen Krashen'ın ikili yapısı açısından açıklanabilir: yazma becerisi ve yazma performansı
Önceki, teknik yazma becerilerine hakim olmayı işaret eder (yani gramer, kelime bilgisi ve imla), sonraki ise, elverişli yazma stratejileri kullanarak yazma yeteneğini  belirler(yani, planlama,  tasarlama, gözden geçirme ve düzeltme)
Yazma öğretimi, burada mükerrer olması iyi olur, yazmada öğrencileri becerikli (yeterli) yapmayabilir, fakat,  etkili yazma stratejileri ile öğrencileri donatmaya yardım edebilir.
Bu stratejiler öğretilebilirken  yazma öğretimi, öğrencilerin etkili biçimde  nasıl yazılacağının  farkındalığını yükseltmek için  anahtardır.
 Aksine,  yazma becerisi sadece okuma yoluyla  edinilebilinir.
 Yani, doğru gramer, kelime bilgisi ve  imlayı    kullanarak, kabul edilebilir bir tarzda,  yazma yeteneği, yazma pratiğinden değil, okumaktan  elde edilir.
Krashen,  okuyucu-tabanlı  düzyazının   görünüş ve belirli bir niteliği için yazara  “his”  verenin okuma olduğunu  söyler.
Biri, gramer ve kelime bilgisi  gibi dil bileşenlerinin  öğretim yoluyla öğretilebileceğini tartışabilir.
Bununla beraber, onun,  onların öğretmek için  oldukça çok karmaşık , usandırıcı olduğunu zikretmek değil,  ters tartışılmış olabilir.
 Üstelik, öğrencilerin onları anlaması ve edinmesini sağlamak için daha çok zaman ve enerji yatırımına ihtiyacımız vardır.
Şu halde, öğrencilerin yazma becerisini hızlandırmanın tek ve en iyi  yolu, bir afyon içicisinin piposuna uçması gibi,  öğrencileri  kitaplara bağımlı yapmak  ve onları kitaplara uçurmak olduğu görünür.


* İngilizce Öğretmeni  Y.Müh. Naim Uygun tarafından  Setiono Sugiharto’nun makalesi İngilizce’den tercüme edilmiştir.


http://www.pekiyi.150m.com
dersogren@gmail.com
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here