Yeni Emeklilik Yasası semineri

– Otomatik Kayıt (OK) nedir?
– Otomatik Kayıt, işverenlerin hak sahibi olan işçilerini bir standartı olan ve asgari şartları sağlayan bir emeklilik programının kanunlar tarfından zorunlu hale getirilmesidir. Bu yeni ve ilk kez uygulanacak olan kanuna göre, işverenler işçilerinin emekliklik paylarına katkıda bulunmak zorunda olacaklardır.

– Otomatik Kayıt kimleri etkileyecek?
– 1 Ekim 2012’de yürürlülüğe girmiş olan otomatik kayıt uygulamasından ilk etkilenenler 120.000’den fazla işçisi olan büyük işverenler oldu.
Küçük ve orta ölçekli işverenler ise önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, Şubat 2018’e kadar, bu uygulamaya geçiş yapmak zorunda olacak. 2012 yılının Nisan ayından sonra kurulmuş olan işletmeler ise bu kanundan en son etkilenecek olan işverenler olacaklardır.

– OK Ne zaman küçük işletmeleri etkileyecek?
– Emeklilik düzenleyici kurum (The Pensions Regülatör), işçilerin emeklilikle ilgili kayıt altına alınması gerekli olan günün (staging date) 18 ay önecsınde bu gerekliliği işverene bildirecek ve bu kayıt tarihinden itibaren dört ay içerisinde işlemlerin tamamlanmış olmasını bekleyecektir. Kayıt işlemleri sonrasında yerine getirmiş olduğunuz zorunluğu nasıl gerçekleştirdiğinize dair gerekli bilgileri de kuruma sunmanız gerekmektedir. Bu kayıt işlemi ancak geçerli sebepler olduğu takdirde işverenler tarafından üç ay ertelenebilir.

– Hangi çalışanlar OK’den etkilenmekte?
• Geçerli herhangi bir emeklilik düzeninde olmayan
• 22 yaş ve üzerinde olan
• Devlet tarafından belirlanmış olan emeklilik yaş sınırın altında olan
Ve yıllık kazancı £10.000’in (bu rakam yıllık olarak belirlenip bildirilecektir) üzerinde olan çalışanlar, genellikle de Birleşik Krallık’ta çalışanlar, bu sistemden etkileneceklerdir.
Çalışanlar isterlerse bu emeklilik siteminden çıkabilirler. Eğer bu durum söz konusu olursa, emeklilikleriyle ilgili işverenlerinin yapmış olduğu katkı payını kaybedecek ve hükümetin bu konuyla ilgili yapmış olduğu vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Eğer bir çalışan emeklilk sisteminden çıkar ya da prim ödemeyi bırakırsa bu çalışanı otomatik olarak tekrar emeklilik düzenine kaydettirmek işverenin yükümlülüğüdür. İşveren bunu belli aralılarala yapabilir. Genelede çalışanın emeklilik tasarrufunu tekrar gözden geçirmesini sağlayan bu durum her üç senede bir tekrarlanır ki çalışan sitemin içerisinde ya da dışarısında kalmayı seçebilsin.

– OK Kanunen zorunlu mudur?
– Otomatik Kayıt hukuki bir zorunluluk olduğu için işverenin buna uymamak gibi seçeneği yoktur. Küçük ölçekli işyerlerini de kapsayan bu kanun, işyerinde çalışan kayıtlı bir kişi bile olsa uygulanmak zorunlulğü vardır. Bu kanuna uyulmadığı takdirde emeklilik kurumu £50.000’ya varabilen ceza yaptırımı uygulayabilir.

– Ceza Uyarıları?
– Düzenleyici kurum tarafından belirlanmış olan cezai yaptırımlar şöyledir:
£400’lük sabit bir ceza yasal bildirimlere uymayan veya hukuku ihlal ettiği kanıtlanmış işyerlerine uygulanacaktır. Bu cezanın tahsili belirli zaman ile sınırlanmıştır.
Yasal uyarılara uyulmazsa, kurum ayrıca daha yüksek cezalar da uygulayabilir. İşçi sayısına göre değişmekle birlikte, bu rakam günlük £50 ila £10.000 arasında belirlenmiştir.
Primler ödenmediği takdirde, kurum sivil ceza uygulamasına da gidebilir. Bu da şahıslar için £5000 ve organizasyonlar için £50.000 olarak belirlenmiştir.

İşverenin yasal bilirimlere uymadığı ya da hukuki ihlalinin kanıtlandığı durumlarda kurum davranış cezası bildirimi uygulayabilir; bu ceza, işverenin işçi sayısına bağlı olarak £1000 ila £5000 arasında değişmektedir. Düzenleyici kurum ödenmesi gereken cezaların eksiksiz ve zamanında ödenmesi için çalışmaktadır.

– Daha fazla Bilgi?
– Bize ulaşabilirsiniz.
Tel: 0208 886 9222 email: payroll@accountingdireçtplus.com, wes sitesi: http://www.accountingdirectplus.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.