Yurt dışı burs ve ödenekleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2010’dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen sınavla yurt dışına resmi burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve kurumlar hesabına resmi burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş uçak bileti ücretleri, ilgili kurumlarca karşılanacak. Alınan uçak bileti ekonomi sınıfından olacak.

Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmi burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri halinde uçak bileti ücreti, müşavirlik/ataşelik tarafından ödenecek. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde yurt içinde ilgili kurumlarca ödenecek. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenecek.

Resmi burslu öğrencilerden lisans öğrencileri için 200 lira, lisansüstü öğrencileri için 400 lira yurt içi aylık burs ödenecek. Bu miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılmayacak. Yurt içi aylık burs miktarları, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar, kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenecek.

Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan 2 ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmi burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, dilekçelerinin ilgili kurumlarına ulaştığı tarih ile göreve atama kararnamelerinin onay tarihine kadar olan süre içinde, 3 ayı geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenecek. Ancak haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmeyecek.

Yurt dışına yeni gönderilen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenecek. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilecek. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenecek. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarihi olarak esas alınacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 3 =